KURSSIT‎ > ‎SAARISTOLAIVURI‎ > ‎

Reittisuunnittelu ja navigointi

Kurssikerralla opitaan reittisuunnittelua sekä maisema-, pimeä-, ja sumunavigointia. Maisemanavigointiosuus, eli navigointi vain maiseman yksityiskohtia tarkkaillen, antaa tarvittavat tiedot turvalliseen poikkeamiseen merkityiltä väyliltä. Turvallinen pimeänavigointi edellyttää valaistujen merimerkkien valokoodien ja muiden alusten navigointivalojen hyvää tuntemusta sekä huolellista reittisuunnittelua. Yöllä liikkujan tulee osata tunnistaa muiden alusten käyttämät valot, jotka kertovat minkä kokoinen ja tyyppinen alus on, mihin suuntaan se on liikkumassa ja mitä se on tekemässä. Valaistut väylät on varustettu valaistuilla merimerkeillä, jotka ovat tunnistettavissa loistoluettelosta löytyvän valokoodin avulla. Sumunavigointi  edellyttää erityistä varovaisuutta ja äänimerkkien tuntemusta. Kurssikerralla käydään lisäksi läpi elektroniseen navigointiin liittyviä perusasioita.
Reittisuunnittelussa ja navigoinnissa on tärkeätä ottaa huomioon myös hyvät merimiestavat, merimiestaitojen riittävyys, hätätilanteisiin varautuminen sekä luonnon suojeleminen. Reittisuunnittelun oleellisia osia ovat myös turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.


Kurssimateriaali: oppikirja (Veneilijän merenkulkuoppi I - Saaristonavigointi, 13 p), harjoitusmerikartta (Carta Marina), loistoluettelo, astelevy, harppi

Lisämateriaalia:

Suomen loistot, yleistiedot

Suomen rannikon loistoluettelo

Ċ
Info Navitra,
8.12.2019 klo 15.12